Engagerad, pålitlig
& kompetent

Letar du efter en aktiv och inkännande psykolog för psykoterapi eller handledning? Malena Johansson är legitimerad psykolog och erbjuder bland annat psykodynamisk psykoterapi, handledning för chefer och personal, föreläsningar och utbildningar. Samtalsmottagning finns i Lidköping och övriga uppdrag utförs inom Västra Götaland.

Psykoterapi eller stödjande samtal för dig som

  • känner dig nedstämd, ångestfylld, uppgiven, tom, översvämmad av känslor, rastlös, orolig, stressad, utmattad eller på annat sätt inte mår psykiskt bra.
  • har problem i relationer till partner, arbetskamrater, vänner, familj eller andra.
  • har varit utsatt för psykiskt trauma.
  • vill utvecklas på ett djupare plan även om du mår bra och har det bra.

Priset är 1200 kr/50 min

Chefshandledning för dig som

  • är chef och vill utvecklas i hur du kan möta och ta hand om din personal på ett mer kvalitativt sätt i vanliga och ovanliga situationer, eller vid problem.
  • är chef och vill fördjupa det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet i din verksamhet eller ha stöd i kartläggning inom området.
  • behöver stöd i att arbeta systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö såsom lagen kräver.

Handledning för er som

  • arbetar med utsatta människor inom vård och omsorg och som har behov av ökad förståelse för egna och andras reaktioner i arbetet.
  • har ett psykiskt påfrestande arbete såsom t ex vid myndighetsutövning, polis, militär, väktare m fl.

Föreläsningar och utbildning för er som

  • vill fördjupa er inom stress, utmattning, relationer på arbetsplatsen, teamarbete, tillitsbaserad organisation, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete, krisstöd, psykiskt krävande uppgifter m.m.

Malena samarbetar även med kollegor och andra professioner vid större uppdrag.

Om Malena Johansson

Malena har under sina 18 år som psykolog arbetat med urval mot Försvarsmakten, Polishögskolan och Kriminalvården. Inom öppenpsykiatri och på vårdcentral har hon arbetat med bedömning, utredning och behandling av ungdomar och vuxna. Inom företagshälsovård har hon arbetat med chefer och medarbetare för en bättre psykisk hälsa, effektivitet i arbetslivet och mental förberedelse för psykiskt påfrestande händelser, så kallat psykiskt stridsvärde, vid såväl militär grundutbildning som insatsverksamhet. Hon har arbetat på flera ställen i Sverige och även digitalt med psykoterapi för svenskar i andra länder.

Sedan våren 2020 driver Malena privat verksamhet med samtalsmottagning i Lidköping och uppdrag inom Västra Götaland. Hon erbjuder psykoterapi, handledning, konsultation till chefer och utbildning. Malena är alltid intresserad och engagerad i sitt arbete, med målet att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Hon uppskattas för sitt etiska förhållningssätt, sin raka kommunikation och noggrannhet. När hennes kunskap inte räcker till hjälper hon personer vidare till mer specialiserad kompetens genom remiss eller hänvisning. Malena arbetar även gärna i team med psykologer eller andra specialister vid större uppdrag, föreläsningar och utbildningar.

 

Utbildningar:
Psykologprogrammet och PTP
Sexologi
Intervju- och bedömningsteknik
Polisprövningar för psykologer
Rekrytering & Urval
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)
Testinstrumenten MMPI, WAIS-III, 16PF, HDS
ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy)
Psykologisk konsultation för psykologer
Ledarskap, grupper och organisation inom hälsa och välfärd
EMDR Del 1 av 2

Legitimerad psykolog och certifierad ISTDP-terapeut

 

Anställningar:
Pliktverket
Arbetsförmedlingen rehab
Allmänpsykiatrisk mottagning, NÄL
Vårdcentraler, Närhälsan
Försvarshälsan, Försvarsmakten

 

Pågående uppdrag:
PLA (psykologiskt ledningsansvar) vid Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Borås Stad
Handledning Equmeniakyrkan

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) syftar till att ge klienten ökad kontakt med sig själv och större kunskap om det egna fungerandet i relation till både sig själv och andra. Genom detta minskas eller försvinner psykiska och psykosomatiska symptom och dessutom förebygger PDT att de återkommer. PDT har sin grund i psykoanalytisk teori och har ett humanistiskt synsätt. Även i sin modernaste form finns grundtanken om ett omedvetet inre liv som formats av nära och viktiga relationer under uppväxten kvar. De tidiga relationerna och de anknytningsmönster som skapades följer med oss genom livet, påverkar våra nuvarande relationer och vägleder vårt förhållningssätt. Genom den psykoterapeutiska relationen och PDT-behandlingen kan anknytningsmönstret påverkas att mogna och bli tryggare. Psykodynamisk psykoterapi innebär ett djupgående förändringsarbete som kan vara krävande och det är individuellt hur lång tid som behövs för att uppnå det resultat som önskas eller som är möjligt.


Annan psykologisk behandling

Tillfälliga kriser, såsom separationer, att bli av med jobbet, att närstående dör, att få ett allvarligt sjukdomsbesked, eller andra omvälvande händelser, kan påverka oss starkt psykiskt. Vi kan behöva känslomässigt stöd från andra och även tappa förmågan att ta hand om oss själva fullt ut. Oftast räcker det då med att be om hjälp från närstående för att komma i balans igen, men ibland så krävs det mer. Det kan då vara lämpligt att ta professionell hjälp av psykolog som kan bedöma varför man inte kommer vidare och vid behov hjälpa en igenom krisen. Ofta går detta att göra på ett fåtal träffar men ibland aktiveras andra inre processer och det blir aktuellt att behandla med psykoterapi i en lite längre kontakt.

Efter en längre tid med press och stress i livet kan man bli såpass påverkad av detta att man inte riktigt klarar av att stanna upp och återhämta i den utsträckning som behövs. Det blir en ”snöbollseffekt” där livet rullar på snabbare och snabbare och det kan vara svårt att se en väg ut. Detta händer bl a för att hjärnan blir mer inställd på akut fara och överlevnad, vilket gör att vi inte kan tänka långsiktigt, planera, fatta beslut, delegera och organisera oss lika bra som tidigare. Även medföljande sömnbrist kan bidra till sämre funktion i hjärnan och livet kan upplevas vara i kaos. Ofta reagerar vi inte själva först utan det är omgivningen som börjar signalera. Detta upplevs ofta mer stressande och bidrar till ökade problem. Den nedåtgående spiralen blir ett faktum. Här är det ofta väsentligt att söka professionell hjälp för att få stopp på den skadliga livsstilen, kunna återhämta och omvärdera framåt.

Lyckas man inte stoppa och återhämta i tid när stressen pågått en längre period är det stor risk att drabbas av utmattning. Ofta följer då också ångest och depressivitet i spåren, ibland även andra psykiska bekymmer. Många upplever att de plötsligt en dag inte längre klarar av de enklaste saker, eller att ens komma ur sängen. Då följer vanligtvis en lång tid, ibland flera år, av rehabilitering. I samband med detta uppstår också ofta en identitetskris då man inte längre känner igen sig själv, vare sig fysiskt eller psykiskt. Det går inte att bota utmattning med mediciner eller psykoterapi, men det kan vara mycket värdefullt att få professionell hjälp med att förstå vad som händer i hjärnan och psyket vid en utmattning, hur man kan förhålla sig till detta och bearbeta krisen det innebär. Risken för återfall i utmattning blir sannolikt mindre dessutom.

Hur går det till?

Psykoterapi & psykologisk behandling
Vid ett första besök går vi igenom vad du vill ha hjälp med, hur du mår och vad som inte fungerar som du önskar. Beroende på vad du söker för går vi igenom omständigheter, bakgrund, tidigare erfarenheter av behandling, förväntningar på resultat m.m. i olika stor utsträckning. Ofta räcker det med ett tillfälle, men ibland behövs två, för att göra en god bedömning och behandlingsplanering.

Psykodynamisk psykoterapi erbjuds vanligtvis med en frekvens om 1 ggr/v. Annan psykologisk behandling kan variera mer utifrån behov. Priset är 1200 kr/50 min.

Ledar- & verksamhetsutveckling
Vid ett till två konsultationstillfällen går vi igenom din situation, dina tankar om ledare och medarbetare och vad du upplever för utmaningar i din roll som chef. Vi diskuterar utifrån detta fram en struktur för en kortare eller längre kontakt och ser också över om det behövs annat stöd i arbetet med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, relationella problem i arbetsgruppen eller liknande. Konsultationsmöte bokas vanligtvis med 60-90 min per tillfälle och priset är 1800 kr/tim. (exkl. moms).

Det finns möjlighet att ha kontakt digitalt via videosamtal både för privatpersoner och företag.

Lagar & regler för psykologer

Malena Johansson är legitimerad psykolog och därmed kontrollerad av Socialstyrelsen. Det innebär en trygghet för patienter då alla legitimerade psykologer kontinuerligt måste uppdatera och kompetensutveckla sig för att kunna utföra behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet såsom lagen kräver.

Hon är medlem i Psykologförbundet och i Psykologföretagarna och har därigenom patientförsäkring och företagsförsäkring för en trygg och säker verksamhet. Hon är registrerad för vårdverksamhet vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lag, innehar F-skatt och är momsregistrerad, samt följer Yrkesetiska principer för psykologer i Norden och Principer för evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP).

Lagar och förordningar som styr psykologens arbete:

Hälso- och sjukvårdslagen

Socialtjänstlagen

Dataskyddsförordningen

Patientsäkerhetslagen

Patientdatalagen

Med flera…